Projicering

Projicering innebär att en person förlägger egna synsätt, motiv och känslor till en annan person, eller ser den egna gruppens synsätt, motiv och känslor även hos en annan grupp.

Projiceringar är besvärliga eftersom de ofta leder till missuppfattningar och felhandlingar.

Ibland har vi impulser och önskningar inom oss som inte går ihop med våra egna normer och krav, egenskaper som vi bara inte kan acceptera hos oss själva. När detta sker så är det lätt att vi tillskriver andra människor just dessa egenskaper. Förenklat kan man säga att en person som projicerar något på en annan, påstår något om denne som de själva egentligen är.

En person som projicerar när den påstår att en annan person är snål, är alltså själv den som är snål. Ett annat exempel kan vara en projektion från någon som är som själv är rädd, men kallar andra för ”fegisar”.

Projicering görs omedvetet

Projiceringen uppstår när man kan identifiera känslan men inte acceptera att den finns inom oss själva. Detta sker oftast omedvetet men inte alltid.

Det går att träna sig att se sina egna projektioner. Ett bra sätt att göra det på är att gå i psykoterapi för enskilda.

Det är viktigt att komma ihåg att projiceringar är en normal försvarsmekanism som alla har. Den är vanligare hos vissa än andra, men går att träna bort.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.