Posttraumatisk stress

Posttraumatisk stress. Syrisk pojke från Aleppo i ambulans

Traumatiserad. Barn som nyss räddats ur ett bombat hus i Aleppo, Syrien.

Posttraumatisk stress, eller PTSD,  kan drabba dig om du varit med om en svår händelse som inneburit livsfara eller en allvarlig kränkning av din integritet.

Det kan handla om en misshandel, sexuella övergrepp, olyckor, naturkatastrofer, tortyr, krigshändelser, svåra upplevelser under intensivvård, en svår förlossning. Traumat kan vara personligt, som misshandel i hemmet, eller opersonligt, som en olycka.

Posttraumatiskt stress innebär att personen återupplever den traumatiserande händelsen, med de känslor av skräck, fruktan eller vrede som man kände just då. Återupplevelsen kan utlösas av yttre sinnesintryck eller händelser som påminner om den eller de situationer där traumat uppstod. De kan också komma som oväntade minnesbilder.

Vanliga symptom vid posttraumatisk stress:

  • Traumat återupplevs i form av återkommande och påträngande minnesbilder. Det kan ske både när man är vaken och när man sover, då i form av mardrömmar.
  • Allt som på något sätt påminner om traumat undviks. Det kan leda till att man isolerar dig från familj, vänner och arbetskamrater.
  • Överdriven vaksamhet. Den överdrivna vaksamheten kan göra att man blir onormalt lättskrämd och lättirriterad. Man kan få omotiverade vredesutbrott, koncentrationssvårigheter och problem med sömnen.
  • Minnesförlust. Den kan vara total och är oftast begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat.

Besvären vid posttraumatiskt stressyndrom kommer vanligtvis inom några veckor efter den traumatiska händelsen. Men ibland tar det längre tid, upp till månader eller år.

Behandling av Posttraumatisk stress och PTSD

De flesta som har varit med om en traumatisk händelse utvecklar inte posttraumatiskt stressyndrom och många blir bättre även utan behandling. Symptomen går relativt ofta över av sig själv. Cirka 40 procent av dem som utvecklat posttraumatiskt stressyndrom en månad efter ett trauma är besvärsfria ett år senare även utan behandling.

Verksamma behandlingar av posttraumatisk stress är bland annat Lifespan Integration terapi, Somatic Experience och EMDR.

Se även vår sida om PTSD-behandling.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.