Positiv psykologi

Positiv psykologi studera positiva medvetandetillstånd såsom lycka och subjektivt välbefinnande. Det är en vetenskaplig gren av forskning om våra medvetandetillstånd som är tendentiös på så sätt att den utgår från att lycka är att föredra över andra sinnesstämningar. Som motpol kan nämnas den danske psykologiprofessorn Svend Brinkman som menar att vi bör sluta sträva efter lycka och att negativt tänkande ibland är positivt för oss. Trots det utesluter inte Brinkman den positiva psykologin.

Positiv psykologi

Otaliga studier har visat att lycka inte baserar sig på varken pengar, materiella ägodelar, skönhet eller intelligens, utan att lycka istället handlar om vår tankestruktur och vilken självuppfattning vi har.

Den positiva psykologin lägger fokus på hur en individ kan skifta tankemönster. Ett tydligt exempel är att istället för att se problem, se möjligheter. Men det handlar också om att vända sin egen inneboende kraft så att vi skapar det vi långsiktigt mår bra av.

Martin Seligman (amerikansk psykolog och författare) uttrycker sig så här:

”Jag kom fram till att om man lär tioåriga barn att tänka optimistisk reducerar man deras depressioner till hälften när de senare genomgår puberteten. Tränar vi upp goda egenskaper, kompetenser och styrkor hos barn och unga så har det visat sig att det förhindrar psykisk ohälsa. Det kan till exempel handla om framtidstro, hopp, mellanmänskliga förmågor och mod.”

Detta, menar Seligman, ger en mental buffert mot prövningar som annars riskerar utsätta individen för psykiska påfrestningar som nedstämdhet, oro och depression.

Genom att lära sig hitta nya vägar efter en motgång, kan man förändra sin reaktion från nedstämdhet och uppgivenhet till att bli på bra humör igen. Det är själva grunden i den positiva psykologin.

Läs mer på vår blogg: Fem karaktärsstyrkor grunden för en positiv upplevelse.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.