Panikångest

Panikångest brukar utlösas av stress. Stressen behöver inte vara särskilt stark utan kan bestå i små vardagshändelser som får personen att plötsligt tappa kontrollen. För den drabbade kan det vara svårt att förstå vad det är som händer eftersom symptomen nästan uteslutande är kroppsliga.

Vanliga kroppsliga symptom är hjärtklappning, andningssvårigheter, svettningar, klump i halsen eller magen, muntorrhet, yrsel, diarré. Man kan också uppleva muskelsvaghet, darrningar eller att hela kroppen skakar.

Symptomen uppstår som ett resultat av att kroppens nervsystem uppfattar kraftig fara. Ofta utan att man själv är medveten om någon fara. För en person som inte vet eller förstår att det är en panikattack man drabbas av, och därför inte heller förstår orsaken till symptomen kan situationen vara svår att uthärda, vilket kan leda till mer ångest. Feltolkningar av symptomen är mycket vanliga, till exempel är det lätt att tro att det är en hjärtattack, eller att man blivit ”galen”.

Även när man känner till att man drabbas av panikångest kan ångesten i sig göra det svårt att bearbeta bakomliggande orsaker. En ond cirkel kan uppstå där man känner sig hjälplös och uppgiven, vilket i sin tur kan leda till ännu svårare ångest.

Panikångest kallas även för panikattack och ångestattack.

Behandling av panikångest

Symptomen kan man i många fall ganska enkelt behandla med KBT, men man kan också gå djupare.

Panikångest ses i bästa fall som ett tecken på att personen som drabbats står inför någon form av personligt genombrott. Gamla tankemönster och en föråldrad självuppfattning inte längre är kompatibla med verkligheten. Sett på detta vis berättar panikångesten om möjligheter till personlig transformation. Inte så mycket av tankar, känslor eller sätt att relatera. Snarare handlar den potentiella transformation om att de personliga grundstrukturerna som sätter gränserna för hur tankar, känslor och sätt att relatera ifrågasätts. Att fördjupa sig i detta är ett åtagande som kan ge stor utdelning, men som all personlig transformation är det sällan helt smärtfritt.

Läs mer i självhjälpsartiklarna ABC i stresshantering och Hantera panikångest.

Behöver du professionell hjälp för att reda ut en ond cirkel och få ordning på dina tankar och känslor, är det bästa du kan göra att boka tid hos en psykoterapeut.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.