Överföring

I sin enklaste mening innebär överföring att en person, på ett eller annat sätt tillskriver en annan person egenskaper, känslor, åsikter som kommer från personens tidigare relationer.

Begreppet överföring skapades ursprungligen som ett verktyg för att bättre förstå den terapeutiska relationen. Med överföring syftas på att klienten, på ett eller annat sätt tillskriver sin terapeut egenskaper, känslor, åsikter som kommer från klientens tidigare relationer. Begreppet överföring hör ihop med motöverföring och används ofta inom psykodynamisk psykopterapi.

Överföringar kan vara positiva eller negativa, men oavsett så försvårar dem för oss att se verkligheten som den är. Överföringar är vanliga i alla former av mellanmänskliga relationer och inte bara mellan klient och terapeut.

Det kallas överföring eftersom man för över känslor och förhållningssätt som man upplevt i tidigare relationer, vanligen i förhållande till föräldrar, på andra personer. Om du exempelvis möter en ny partner och denne efter en viss kort tid säger att hen vet hur du kommer bete dig på grund av att du tillhör motsatt kön, så handlar det om en överföring som bygger på din partners tidigare erfarenheter av personer med ditt kön, inte på dig.

Överföringen i detta fall kan alltså liknas vid en medveten eller omedveten förväntan på din avsikt som baserar sig på erfarenheter av andra. Jämför med begreppet projicering som innebär att man tillskriver andra sina egna egenskaper.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.