Ortorexi

Ortorexi är en psykiatrisk diagnos på en ätstörning som beskriver ett beteende där personen enbart äter mat som anses vara hälsosam.

En form av ortorexi är Orthorexia nervosa som beskriver en överdriven rädsla att äta mat som anses ohälsosam. Ortorexi behandlas i vanlig psykoterapeutisk behandling.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.