Nedstämd

Nedstämdhet är en form av lätt depression. 

Är du nedstämd känner du dig sällan glad och tycker inte längre om att göra sådant du vanligtvis brukar gilla. Att känna sig ledsen och nedstämd eller tillfälligt råka i obalans är inte ovanligt och händer de allra flesta människor någon eller några gånger i livet.

Även oro och ångest kan vara naturliga reaktioner på något som känns upprörande, hotfullt eller skrämmande. Det hör till livet. Drabbas man av något svårt i livet, som till exempel att man förlorar jobbet, får problem med ekonomin eller med sina nära relationer kan det också göra att man mår dåligt under en period.

Hormonbalansen i kroppen kan också bidra till humörsvängningar. En del kvinnor mår till exempel psykiskt dåligt i samband med menstruation. Det är också vanligt att känna nedstämdhet utan någon tydlig anledning.

Om du under en längre period upplever nedstämdhet, orkeslöshet och känslor av meningslöshet kan du ha fått en depression. I bägge fall kan du i så fall behöva få hjälp med att hitta verktyg för att välja mer konstruktiva och positiva vägar i framtiden.

Nedstämd eller deprimerad?

Är du nedstämd känner du dig sällan glad och tycker inte längre om att göra sådant du vanligtvis brukar gilla. Det blir svårt att ta itu med saker. Ingenting är särskilt lustfyllt. Vardagsgöromålen kan kännas tunga och tröga att utföra.

Depression är en tyngre känsla än nedstämdhet och innehåller ofta ångest, koncentrationssvårigheter, och sömnsvårigheter. Depression kan också ge kroppsliga symtom som trötthet, hjärtklappning, ont i ryggen eller magen. Sexlusten minskar eller försvinner helt.

En deprimerad person kan få tankar om att det vore bättre att vara död. Oftast är det då kopplat till missmod inför framtiden, ångest och kanske känslor av självförakt.

Är du riktigt deprimerad kan det gå så långt att du försöker ta sitt liv.

Hjälp mot nedstämdhet och depression

Att känna sig nedstämd då och då hör till livet, men det finns en gräns då man bör söka hjälp.

Läs om vad du själv kan göra för att klara av nedstämdhet och depression i sektionen för självhjälp.

Kontakta oss och fråga om du känner dig osäker på hur vi kan hjälpa just dig eller läs mer på vår sida om psykoterapi.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.