Legitimerad psykoterapeut

En legitimerad psykoterapeut har alltid minst fem års högskolestudier i psykoterapi och minst lika lång tids erfarenhet.

För att gå den treåriga utbildningen till legitimerad psykoterapeut krävs att man först har en tvåårig grundläggande psykoterapiutbildning. Eftersom denna grundläggande psykoterapiutbildning är obligatorisk även för legitimerade psykologer och läkare med specialistutbildning i psykiatri är de automatisk behöriga till denna utbildning.

Även andra yrkesgrupper kan utbilda sig till psykoterapeuter, såsom socionomer, sjuksköterskor, präster och skötare inom psykiatrisk vård.

Psykoterapeutens uppgift är att i samtal med klienten undersöka behoven, problematiken, kartlägga hinder och möjligheter och att hjälpa klienten vägar att hantera problemen och att gå framåt. Behandlingen ges både som kort- eller långtidsterapi. Både för individer, familjer och grupper.

Metoderna skiljer sig åt beroende vilken form av psykoterapeutisk inriktning det handlar om.

Socialstyrelsen utfärdar legitimationen

För att arbeta som psykolog eller psykoterapeut krävs legitimation. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

På sidan om oss kan du läsa om Dininsidas legitimerade psykoterapeuter.

Not: Tidigare kallades den grundläggande psykoterapiutbildningen för Steg 1 och vidareutbildningen till legitimerad psykoterapeut för Steg 2.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.