Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en metod som utgår från det faktum att affekt (känslor) smittar av sig på andra. Metoden för ett lågaffektivt förhållningssättet har utvecklats gentemot barn och ungdom som har svårt att skilja på sin egen affekt och andras. Det kan till exempel innebära att de blir arga när någon annan är arg.

I miljöer med hög affektnivå har lågaffektivt bemötande vanligen en lugnande effekt. När affektnivån sänks minskar de problemskapande beteendena. Alla blir lite lugnare. Eftersom lugn och självkontroll hänger ihop och underlättas samarbete, inlärning av nya kunskaper vilket i sin tur bidrar till en generell sänkning av stressnivån.

Lågaffektivt bemötande i praktiken

En person som använder sig av lågaffektivt bemötande använder sin egen affektnivå för att påverka personerna omkring. Grunden är att utstråla lugn, och undvika att smittas av andras oro.

En lågaffektiv pedagogik präglas av lugnt bemötande och positiva förväntningar på barn och andra i syfte att minska stress och beteenden som skapa irritation, ilska eller konfrontation. Metoden innefattar praktiska vanor såsom ett öppet icke-konfronterande kroppsspråk, medvetenhet om fysiskt avstånd till andra och regelbunden konfliktutvärdering.

Lågaffektivt bemötande innebär inte att regler eller gränser förändras.

Läs mer på våra självhjälpssidor

Related termer

Kommentarer inaktiverade.