Konceptualisering

Konceptualisering är ett slags arbetsplan som används i förändringsarbetet under KBT-terapi (Kognitiv beteendeterapi).

Konceptualisering innehåller en analys av klientens problematik: Hur och varför har problemen uppkommit och vilka åtgärder kan tänkas lösa det hela.

För att konceptualisera samlas information om personlighet, intellektuella funktioner, anknytningsmönster in. Psykologen undersöker även klientens specifika sätt att tänka i termer av automatiska tankar och grundantaganden.

Konceptualisering innehåller också kartläggning av vilka funktioner olika beteenden  har på kort och på lång sikt. Informationen används för att förstå hur klientens svårigheter kan tänkas ha uppstått och fungerar som ett underlag för att utforma terapin.

Utgående från kartläggningen av klientens liv och problematik kan klient och terapeut tillsammans utforma behandlingen. Med jämna mellanrum återkommer man till att göra konceptualisering för att modifiera behandlingen när ny informtion upptäcks under arbetets gång.

Vill du påbörja en KBT-terapi är enskild psykoterapi med KBT du ska fråga efter.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.