Kognitiva schema

Kognitiva schema kallas våra personliga grundantaganden om oss själva och världen omkring oss. De har stor betydelse för självkänsla och självuppfattning. Varje individ tolkar, tänker, minns och fattar beslut ifrån dem. Kognitiva schema är som organiserade mönster i vårt psyke som vi utvecklar tidigt i livet.

De präglar starkt vårt beteende och vad vi anser om oss själva och andra. Dessa antaganden är till största del omedvetna och de reglerar hur vi uppfattar situationer och personer och de ger sinnesintrycken en mening samt väcker känslor hos oss.

Våra kognitiva scheman är nära kopplade till vår identitet vilket ibland gör det svårt att förändra dem. Våra föreställningar om världen sitter så djupt rotade i oss att vi inte ens uttalar dem för oss själva.

Exempel på grundantaganden kan vara ”världen är orättvis”Jag är bättre en andra” ”Ingen finns för mig” etc.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.