HSP – Högkänslig personlighet

HSP är en förkortning av Highly Sensitive Personality och används för att karaktärisera personer som är högkänsliga.

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag och finns hos ungefär en femtedel av befolkningen globalt. HSP innebär att man har en hög känslighet för sinnesintryck.

Man brukar säga att en person med HSP har ett lite mer finkänsligt nervsystem som ger en lägre tröskel att ta in sinnesintryck. Ett annat sätt att beskriva det är att en HSP-persons hjärna bearbetar informationsflödet på ett djupare sätt.

Den kontinuerlig tillförseln och bearbetningen av information samt svårigheten att filtrera intryck och stimuli kan vara ansträngande och ibland utmattande.

Högkänsliga personer upplever ofta sin känslighet som både en sårbarhet och en gåva. Det är kan vara en fördel att lära sig tack nej till sådant man vet kan bli för mycket, utan att få dåligt samvete eller skuldkänslor. Ibland kan det vara skönt att dra sig undan och vila, kanske i ett mörkt och tyst rum.

Högkänsligheten tar sig i uttryck i bland annat behov av att periodvis dra sig undan. En observerande eller avvaktande inställning till omgivningen misstolkas ofta som blyghet, eller ett levnadstempo som kan tolkas som långsamt.

Högkänsliga har vanligen ett rikt inre liv. En vacker blomma kan ge ett lyckorus, i offentliga diskussioner kan de ha förmåga att säga det som upplevs som mest betydelsefullt.

Personer med HSP brukar behöva lite mer tid för återhämtning än andra för att inte hamna i ohälsa. Ibland uppfattas dessa personer som en mer introverta, men det behöver inte vara så. På plussidan är ett rikt inre liv och ofta fantastiskt starka natur- och konstupplevelser.

Aktiviteter som är särskilt bra för personer med HSP är att regelbundet gå i Yoga och att lära sig Mindfulness, samt att försöka ordna sitt liv så att sinnesintrycken kommer i lagom dos.

Behandling av HSP

HSP behandlas inte efter som det inte är någon sjukdomsdiagnos, utan en karaktärsbeskrivning.

Att förstå sig själv som och sin känslighet och hur man tar hand om sig själv, kan däremot vara bra och i så fall ger vanlig samtalspsykoterapi en bra vägledning.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.