Handledning

Psykoterapeuter kan behöva handledning för att utveckla sin yrkeskompetens samt för att få reflektera över sitt arbete tillsammans med en oberoende kunnig utomstående person.

I handledningen ges möjlighet till eftertanke så att man bättre kan förstå det som händer i psykoterapisituationen. Handledaren ger utrymme till att sortera intryck och upplevelser och hjälper terapeuten på så vis att få nya insikter samt bli mer uppmärksam i arbetet.

Terapeuten kommer också med frågor till handledaren som diskuteras och det är oftast i eftertankens reflektion man bättre kan förstå det som händer i terapin.  I psykoterapeutarbetet ingår att ständigt arbeta med sig själv och i handledningen får man hjälp med att bli varse hur man fungerar som psykoterapeut.

Efter grundläggande psykoterapiutbildning är man skyldig att gå i regelbunden handledning men det rekommenderas även för legitimerade psykoterapeuter.

Alla terapeuter på Dininsida har regelbunden handledning.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.