Grundläggande psykoterapiutbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning är en sammanhållen utbildning med såväl teoretiskt som praktiskt innehåll. Den består av tre parallella delar: teoretiska studier, eget psykoterapeutiskt arbete samt handledning i grupp på detta arbete. Till de praktiska momenten räknas patient/klientarbete under handledning samt egenterapi.

Utbildningen vänder sig främst till personer med socionomexamen, sjuksköterskeexamen med specialisering i psykiatri. Även sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, specialpedagog, specialistsjuksköterska eller skötare i psykiatrisk vård kan bedömas som behörig. Alternativt på annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kunskaper. Minst två års arbetslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning krävs.

Efter denna utbildning har man kunskaper och färdigheter för att under handledning bedriva psykoterapi.

Grundläggande psykoterapiutbildning kallades tidigare för ”Steg 1 utbildning”.

Se även: Legitimerad Psykoterapeut.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.