GAD – Generaliserat ångestsyndrom

GAD eller Generaliserat ångestsyndrom är en diagnos som innebär att man har generell ångest.

En person med GAD har mycket svårt att tygla sin oro och känner dagligen oro eller ångest inför de flesta aktiviteter.

Ångesten börjar oftast redan under barndomen eller tonåren och det yttrar sig i att man känner sig mer eller mindre konstant ängslig och osäker. Man kan ha svårt med koncentrationen, vara pessimistisk, rastlös, lättretlig, stressad och spänd.

Bär man på en ständig oro blir man också lätt uttröttad. Samtidigt brukar sömnen påverkas eftersom orostankarna ofta blir extra påtagliga när man slappnar av och ska sova. Ångesten kan också sätta sig i kroppen på så sätt att man får spända muskler, huvudvärk, hjärtklappning, ont i magen eller orolig mage.

Är man drabbad av GAD är man ofta medveten om att personer i ens omgivning tycker att man oroar sig i onödan. Det är vanligt att man anpassar sitt liv för att undvika det.

Begreppet GAD är detsamma som engelskans Generalized Anxiety Syndrom.

Behandling av GAD

Enskild psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) brukar fungera bra när man har GAD men det kan vara individuellt från person till person vad som passar bäst. Motion, avslappning och mindfulnessövningar är ett bra komplement. Se vårt kursprogram för aktuella kurser.

I vår sektion för självhjälp kan du läsa om hur du själv kan behandla generell ångest (GAD).

Related termer

Kommentarer inaktiverade.