Bildterapi

Bildterapi är en behandlingsform där klienten ritar, tecknar eller målar för uttrycka känslor, tankar och händelser.

Autentisk bild från en bildterapi.

Bild från en bildterapi. I bildterapi finns inga krav på konstnärlighet – klienten vet vad bilden uttrycker.

Bildterapi är en form av icke-verbal terapeutisk bearbetning som kan användas som ett komplement i samtalsterapi. Att rita eller måla det som är aktuellt i terapin gör det möjligt att se på sin problematik från andra håll.

Fördelen med att uttrycka sig i bilder är framför allt att klienten kan pröva att visa känslor som kan vara svåra att uttrycka med ord. Bilden saknar också tidsperspektiv vilket gör det möjligt att i samma bild visa både dåtid, nutid och riktning framåt.

Bilder kan också ge insikter om självet som annars kan ta lång tid att nå.

För att arbeta som bildterapeut, krävs att man har både en psykoterapeutisk utbildning och en bildterapeutisk utbildning.

Andra icke-verbala terapiformer är till exempel dansterapi.

Tips: Söker du en en bildterapeut – använd vår sökfunktion.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.