Beteendeanalys

Beteendeanalys är ett samlingsnamn för förståelse och förändring av beteenden.

Begreppet hjälper oss att förstå hur psykologiska problem en gång uppkom och hur det kommer sig att de fortsätter.

Beteendeanalys är det främsta bedömningsinstrumentet inom Kognitiv beteendeterapi (KBT) och används för att förklara hur problemen börjar och varför de fortsätter.

Syftet med beteendeanalys är att ta fram ett underlag så att bästa möjliga behandling kan skapas.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.