Automatiska tankar

Automatiska tankar kallas ibland felaktigt för ”Autopiloten”. Skillnaden är att de automatiska tankarna är specifika snabba bedömingar vi gör med hjälp av nästan färdiga eller färdiga åsikter så kallade ”kognitiva scheman”. Autopiloten kan man komma på sig själv med om man till exempel kör bil, och plötsligt blir medveten om att man kört en lång sträcka utan att riktigt veta hur man hamnat där.

När något i vår omgivning inträffar försöker vår hjärna så snabbt som möjligt göra en tolkning. Till sin hjälp använder hjärnan redan inlärda kognitiva scheman. Automatiska tankar dyker upp i alla tänkbara situationer är i regel helt utan reflektion. Vi accepterar de som sanna. De kan vara neutrala, positiva eller negativa.

Eftersom det främst är negativa automatiska tankar som ger besvär är det särskilt angeläget att fånga dessa och lära sig hantera dem. De är ofta en starkt bidragande orsak till låg självkänsla, självkritik, orimliga prestationskrav, nedstämdhet och depression.

Automatiska tankar kan bearbetas med flera olika psykoteraputiska metoder, bland annat Psykodynamisk psykoterapi, KBT, Mindfulness och Lifespan.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.