Ordlista

Tips: Använd webbplatsens sökfunktion för att hitta det ord du letar efter, eller klicka på ordets första bokstav nedan.

Anknytning

Förstå anknytningsmönster. Det anknytningsmönster vi utvecklar i barndomen, blir det sätt vi relaterar till andra människor även i vuxen ålder.

Beteendeanalys

Beteendeanalys är ett samlingsnamn för förståelse och förändring av beteenden som hjälper oss att förstå hur psykologiska problem en gång uppkom

Hälsoångest

Hälsoångest brukar det tillstånd kallas när en person är väldigt uppmärksam på vad som händer i kroppen. Varje extraslag på hjärtat, varje tarmrörelse, …

Handledning

Psykoterapeuter kan behöva handledning för att utveckla sin yrkeskompetens och reflektera över sitt arbete med en oberoende utomstående yrkesperson.

HSP

HSP är en förkortning av Highly Sensitive Personality och används för att karaktärisera personer som är högkänsliga för sinnesintryck.

Konceptualisering

Konceptualisering är en arbetsplan som används vid förändringsarbete under en KBT-terapi. Den innehåller en analys av klientens problematik och används som utgångsunderlag i terapin.

Kris

I en livskris är man i en situation där tidigare sätt att hantera livet, relationen, arbetet inte längre fungerar. För att tänka klart behöver man hjälp.

Nedstämd

Är du nedstämd känner du dig sällan glad och tycker inte längre om att göra sådant du vanligtvis brukar gilla. Nedstämdhet är en form av lätt depression.