Råd och fakta

Vår vision och bakgrund

Den vision som ledde till Dininsida växte fram under 2012 – 2013 av Leg. psykoterapeuten Kristina Pettersson och mångsysslaren Björn Granberg.

Företaget grundades 2014 och verksamheten startade i februari 2015 då lokalerna på Stortorget var färdigrenoverade och klara för inflyttning.

Vår Vision

Vår vision var en mottagning som lämnade den allt snävare profilering som blivit vanlig på senare tid, och istället ha en bredare och mer öppen inställning till psykoterapi.

Vi visste ju att till exempel KBT är bra, men också att den inte löser alla problem. Vi visste också att det gränsar till lurendrejeri att marknadsföra någon eller annan terapiform, vilken den är, som allena saliggörande. En naturlig risk om man väljer att nischa sig.

Vad erfarenheten visar med all tydlighet är att näst intill varenda ny klient behöver mötas förutsättningslöst och utifrån det låta metodvalen växa fram utan terapeutens egen bias.

Kunniga terapeuter med en öppen nyfiken attityd till olika metoder kändes avgörande.

Men metoder är inte allt. Det kanske till och med har marginell betydelse. Det finns studier som visat att själva mötet mellan klient och terapeut är den viktigaste faktorn för en klients tillfrisknande. Verkligen något att ta i beaktande!

Så, hur ser då en mottagning ut som är en riktgt bra plattform för en terapeut, där hen kommer till sin fulla rätt och kan göra ett riktigt bra jobb?

Vi kom fram till att en öppen och tillåtande atmosfär, samarbete mellan terapeuterna, kamrathandling, acceptens och så vidare är ett måste – för klienternas skull.

Vilka är våra drivkrafter?

Vår starkaste gemensamma drivkraft är att vi bägge känner ett genuint intresse av att stärka människors egna resurser.

Människan är fantastisk och med djupare kunskap om oss själva kan vi alla både skapa och omskapa oss själva på egen hand.

Att komma i balans med sig själv får oss ofta att växa och bli till resurser för varandra, särskilt för de som står oss nära, utan att det behöver kosta oss något.

De resurserna, det vill säga varje enskild människas egna inneboende kunskap om sig själv, är vi genuint intresse av att stärka. Det är egentligen hela poängen med Dininsida.

Långsiktig psykoterapi

Folk ska egentligen inte behöva söka upp en psykolog. Har man ändå kommit till den punkten, vill ge dem precis den hjälp och det stöd de behöver för att de själva ska finna en långsiktigt hållbar lösning.

Det är lite av en klyscha att säga att svaren på våra problem brukar vi finna i oss själva. Men sant är också att den mänskliga hjärnan är fenomenal på att organisera sig, lära nytt, anpassa sig och finna lösningar som inte sällan är så kreativa att vi överraskar oss själva. Lika sant är att vi behöver hjälp då och då.

Uppdaterades senast den 17 mars 2017.