Hitta till Dininsida

Medarbetarkort

Caroline Radetzky

Familjebehandlare

Inriktning

Lång och god erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Brevterapi

Ungefärlig väntetid

Upp till 5 arbetsdagar

Tar emot
  • Enskilda
  • Par
  • Familjer
Möt mig här
  • Videosamtal
  • Besök
Språk

Svenska

Lite om mig

Jag har arbetat inom socialtjänsten med barn och ungdomsutredningar och uppföljning av insatser; inom socialjour samt som behandlare inom socialtjänstens öppenvård sedan 2004.
Inom öppenvården har haft råd och stödsamtal. Inom öppenvården har haft råd och stödsamtal för barn/ungdom/föräldrar, enskilt samt tillsammans.
Jag har bland annat haft uppdrag som gruppledare för barn till missbrukande
föräldrar, hållit i utbildningar för separerade föräldrar (BIFF- Barn i föräldrars fokus). Jag har arbetat som medlare vid kon!iktsituationer, framför allt där barn/ungdomar varit involverade som förövare/brottsutsatta.
Sedan 2015 arbetar jag på Stockholm Barnahus som samordnare/behandlare. På Barnahus arbetar flera professioner inom sjukvård, BUP, polis, socialtjänst samt åklagarmyndighet för att möta upp barn som misstänks vara utsatta för
våld och sexuella övergrepp.
I min behandlarroll är jag främst inriktad på krisstöd för föräldrar.
I samtal upplever jag att aktuell livssituation och tidigare händelser i livet har inverkan på vilket sätt krisen eller traumat hanteras. Jag utgår från ett systemiskt perspektiv och arbetar reflekterande kring relationer och livsmönster. I ett föräldraskap kan det vara viktigt att få hjälp att förstå sig själv och sina reaktioner för att på bästa sätt kunna hjälpa och nå sitt barn i aktuell situation. Vi kan prata gränssättning, anknytning, samarbete mellan föräldrar utifrån barnens behov av hjälp och stöd.
För mig är det viktigt att möta upp dig där du befinner dig i vilket din feedback är en viktig komponent. Har vi pratat om rätt saker och på
rätt sätt för dig?
Jag är också engagerad i arbete som rör barn och ungas rättigheter.

Hyr vår kurslokal

Kurslokal Stortorget Gamla stan
Dininsidas kurslokal

Nyfiken?

Samarbetspartners

Click to access the login or register cheese