Medarbetarkort

Caroline Radetzky

Familjebehandlare

Inriktning

Lång och god erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Brevterapi

Ungefärlig väntetid

Upp till 5 arbetsdagar

Tar emot
  • Enskilda
  • Par
  • Familjer
Möt mig här
  • Videosamtal
  • Besök
Språk

Svenska

Lite om mig

Jag har arbetat inom socialtjänsten med barn och ungdomsutredningar och uppföljning av insatser; inom socialjour samt som behandlare inom socialtjänstens öppenvård sedan 2004.
Inom öppenvården har haft råd och stödsamtal. Inom öppenvården har haft råd och stödsamtal för barn/ungdom/föräldrar, enskilt samt tillsammans.
Jag har bland annat haft uppdrag som gruppledare för barn till missbrukande
föräldrar, hållit i utbildningar för separerade föräldrar (BIFF- Barn i föräldrars fokus). Jag har arbetat som medlare vid kon!iktsituationer, framför allt där barn/ungdomar varit involverade som förövare/brottsutsatta.
Sedan 2015 arbetar jag på Stockholm Barnahus som samordnare/behandlare. På Barnahus arbetar flera professioner inom sjukvård, BUP, polis, socialtjänst samt åklagarmyndighet för att möta upp barn som misstänks vara utsatta för
våld och sexuella övergrepp.
I min behandlarroll är jag främst inriktad på krisstöd för föräldrar.
I samtal upplever jag att aktuell livssituation och tidigare händelser i livet har inverkan på vilket sätt krisen eller traumat hanteras. Jag utgår från ett systemiskt perspektiv och arbetar reflekterande kring relationer och livsmönster. I ett föräldraskap kan det vara viktigt att få hjälp att förstå sig själv och sina reaktioner för att på bästa sätt kunna hjälpa och nå sitt barn i aktuell situation. Vi kan prata gränssättning, anknytning, samarbete mellan föräldrar utifrån barnens behov av hjälp och stöd.
För mig är det viktigt att möta upp dig där du befinner dig i vilket din feedback är en viktig komponent. Har vi pratat om rätt saker och på
rätt sätt för dig?
Jag är också engagerad i arbete som rör barn och ungas rättigheter.

Boka vår vackra kurslokal mitt i Gamla stan!

Kurslokal Stortorget Gamla stan
Dininsidas kurslokal på Stortorget Hyr för yoga grupper föreläsningar mm

Vill du veta mera om oss?

Intresserad av arbeta tillsammans med oss?

Vill du veta mer om Dininsida och vår bakgrund?

Våra samarbetspartners

Klicka på respektive logga för att besöka och läsa mer.

Click to access the login or register cheese