Utbildning i brevterapi

I höst erbjuder vi en heldagsutbildning för dig som har minst Steg-1 utbildning och är intresserad av ta emot klienter som väljer brevterapi istället för, eller som komplement till, samtalsterapi.

Brevterapi är en form av skrivterapi som sker i skriftlig dialog mellan klient och behandlare. Skrivandet ger klienten en effektiv kognitiv bearbetning. Brevterapin i sig är en naturlig utveckling av psykoterapi som passar väl in i dagens uppkopplade samhälle där de flesta är vana vid att kommunicera med text via skärm.

Denna kurs är utformad av Karin Holgersson och Björn Granberg. Karin har med sin erfarenhet från skrivtjänsten från Hjälplinjen varit med och utvecklat också Dininsida tjänst för brevterapi. Karin Holgersson är sannolikt en av Sveriges främsta på brevterapi. Björn är projektledare för Dininsidas satsning på brevterapi.

Du behöver tycka det är roligt och en god känsla för det skrivna ordet. Du bör också ha grundläggande datorvana.

Anmälan

Förhandsanmälan görs genom att maila namn och telefonnummer till brevterapi@dininsida.se.

Förhandsanmäl ditt intresse före den 15 aug så får du 20 procent på ordinarie kursavgift.

Bindande kursanmälan kan göras från 1 sept.

Vad du får

 • Ett intyg på genomgången kurs.
 • Manualen Skrivmetod för brevterapeuter: Stödjande dokument för brevsvar i Brevterapi.
 • Användarguiden till vår brevterapiplattform.
 • Möjlighet att ta emot brevklienter från oss (endast Leg. psykoterapeut och/eller Psykolog).

Kursens innehåll

 • Brevterapins bakgrund och historia.
 • Klientsäkerhet och sekretess vid skriftligt terapeutiskt arbete online. EU:s dataskyddslagstiftning.
 • Utbildning i hur vår plattform för brevterapi fungerar.
 • Hur en kontraktsuppbyggd terapiform med sex fasta brev kan läggas upp.
 • Grundläggande om textanalys och språkintoning.
 • Typexempel på hur olika klientbrev kan se ut, och hur de kan bemötas.
 • Workshops med övningar, enskilda och i smågrupper.

Datum och tid

Fredag 29 September 2017, kl 0900 – 1700.

Kursfakta

Krav: Deltagare måsta vara psykoterapeut minst steg 1 eller motsvarande.
Kursavgift:  2.250 kr plus moms. Betalning sker mot faktura.
Rabatt: Förhandsanmälan gjord före den 15 augusti ger 20 procent på ordinarie kursavgift.
Kursmaterial: Ingår.
Kursledare: Karin Holgersson och Björn Granberg.
Plats: Dininsida, Stortorget 3.
Arrangör: Dininsida Sverige AB.

Kursledarna

Karin Holgersson har arbetat på Hjälplinjen i över 15 år med stöd till människor i kris. Under många år svarade hon på brev i Hjälplinjens skrivtjänst och deltog samtidigt i utvecklingen av skrivtjänsten.

Björn Granberg är co-founder till Dininsida. Björn började intressera sig för psykisk hälsa i början av 1990-talet och har idag en passion för att bidra till människors personliga utveckling och att skapa nya metoder som främjar den psykiska hälsan.

Karin och Björn lanserade sajten brevterapi.se 2015 som ett experiment (idag stängd för nya klienter). Med erfarenheterna de skaffat sedan dess, har de utvecklat både teknik och metod och byggt en ny sajt brevterapi.dininsida.se som kommer att lanseras efter sommaren.