Storytelling - kurs med Inger Lise Oelrich på DIninsida

Storytelling som kreativ mötesplats

Välkommen till en serie kurser i storytelling med författaren och inspiratören Inger Lise Oelrich. 

Serien består av totalt åtta temakurser där du arbetar med det talade ordet som uttryck för den inre hela människan och undersöker hur detta verkar i samspel med det sociala.

Efter årsskiftet startar den andra serien på fem kurser som en fristående fortsättning på höstens tre kurser.

Varje kurs är på två heldagar med start 0900-1700. Platsen är Dininsidas kurslokal på Stortorget i Gamla stan.

Vad är storytelling?

Storytellingaktiviteter används idag i ett brett spektrum av yrken. Det stärker relationer och bygger tillit både hemma och i arbetslivet, skolan, socialt arbete, vården samt i fredsarbete. Väl använt, bygger storytelling broar mellan kulturer, generationer och individer.

Kreativitet, hopp och mod utvecklas i en mänsklig gemenskap, som ger mening och sammanhang i en alltmer specialiserad värld. Storywork är även ett eminent sätt att bearbeta frågor, utveckla en värdegrund och skapa framtid tillsammans. Här kan allas potential frigöras, inga förkunskaper behövs, alla kan!

Genom att öva vår skapande fantasi växer förmågan till tolerans och empati. Inspirerande och roliga övningar öppnar upp för sagornas och myternas rika bildvärld. Livshistorier bekräftar vår upplevelse av att höra samman, trots brokiga olikheter. Och det lekfulla, spontana berättandet skapar frihet och lätthet i utmanande livssituationer.

Kursinfo

Storytelling med kursledare Inger Lise Oelrich

Kursledare Inger Lise Oelrich

Anmälan: Eftersom arbetet bygger på utveckling och fördjupning av färdigheter, är det inte möjligt att komma till enstaka kurser.

Anmäl dig genom att skriva till ilo@storytellingforlife.com senast den 10 jan 2017.

Kursbevis: Kursbevis utfärdas.

Kursprogram våren 2017

  • Kurs IV. 21-22 januari – Sagor, bildspråk och hjärtats talan.
  • Kurs V. 18-19 februari – Livsberättande.
  • Kurs VI. 18-19 mars – Storytelling som brobyggare.
  • Kurs VII. 22-23 april – Kreativitet och intuitivt berättande.
  • Kurs VIII. 20-21 maj – Naturen som källa till visdom och vitalitet (Ej i Dininsidas lokaler).

Lägg i kalender.

Pris: 2.750 sek/kurs (inkl. moms)

Mer info: Läs mer och se detaljerat kursprogram på storytellingforlife.com.