traumaterapi bra upplevelse

Studie: Traumaterapi positiv upplevelse

ca 2 min

Hur upplevs en traumaterapi? En studie har gjorts som kartlagt hur vägen mot att må bättre ser ut.

Deltagarna i studien var kvinnor med svåra barndomstrauman som sökt terapeutisk hjälp i vuxen ålder.

Vad man ville ta reda på var vilka de avgörande stegen var under och efter den terapeutiska behandlingen. Och man fann fem positiva förändringar som var gemensamma för de 28 kvinnorna i studien:

  • Att de funnit nya sätt att förstå sina känslor och sitt agerande
  • Att de gått från en känsla av avstängdhet och avtrubbning till att känna sig mer levande.
  • Att de visade större förmögenhet att stå upp för sina egna behov.
  • Att de upplevde ökad förmåga att påverka.
  • Att de kunde härbärgera svårare känslor och lättare fatta beslut.

Resultaten stödjer och kompletterar tidigare traumateorier genom att betona vikten av ökad emotionell kontakt liksom att kunna skapa ny meningsfullhet.

Terapeuten stöttar, klienten gör jobbet

Men resultaten är också en påminnelse om det hårda arbete som ligger bakom en traumaterapi och hur viktig roll den som blivit utsatt för traumat själv har för sin väg att tillfriskna. Terapeuten stöttar, hjälper och visar på, men klienten är den som måste göra jobbet.

Kvinnorna i studien ansåg att när den positiv förändring väl kommer, så uppstår en kedjereaktion med ännu fler positiva förändringar. Till exempel ledde de nya sätten att förstå känslor och agerande till att de känslomässiga kontakterna med andra förbättrades vilket också påverkade hur man handlade.

På liknande sätt gjorde en starkare känslan av förmåga att påverka, att det blev lättare att stå upp för egna behov. Det blev också lättare att möta starka känslor och stanna kvar i de situationerna och ändå komma till vettiga beslut.

Du kan läsa mer om PTSD och traumaterapi.

Källa: Stige, S. H., Binder, P. E., Rosenvinge, J. H., & Træen, B. (2013). Stories from the road of recovery–How adult, female survivors of childhood trauma experience ways to positive change. Nordic psychology, 65(1), 3-18. Direktlänk (öppnas i nytt fönster)

0 Kommentarer

Kommentera

Ställ en fråga, kritisera eller dela med dig av dina erfarenheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *